@MenolakGanteng lamun hasilna kiyeu kumaha? #ngarep