#TKCC #Konser-M.Karatem #Altoist . Entah tahun berapa.. Cc : @sintyasonya @JanePutri @chriispurple