Krist?ne Iki uztais?ja skand?lu, jo es pa??mu kok?iku un vi?a ar? gribot :D hahaha, man br?vdienas, vi?a st?r?! #devil