Pagnilayan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin #HolyWeek2013 #GoodFriday