Kahit na mapaos na ang voice ko, penitensya pa rin #Sacrifice #HolyWeek2013 #GoodFriday