.มีลูกน้อยห้อยติด >< มาหลับคามือ หลับคาหน้าคอม แต่พอจะกดถ่ายรูปเท่านั้นแหละ มองกล้องเฉยเลย #Whisky