"อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้ว มันดีต่อเราเสมอ" #เครดิตตามรูป