@DagfinnNordbo Vet ikke. Jeg tenkte på disse: 
Skal sjekke ut dine greier.