Waaaaa! Ang landi ni JC dito nakapalibot sa kanya lahat HOHO