I bet this was @RealMiamiKaos1's favorite football player. #Jokes