มีสติกเกอร์ #Perry แบบนี้ ต่อไปจะมีรูป #SwampyTheGator มั้ยนะ? #AgentP -