ผ้าคลุม Freemason กับหมวกทาโก้ของคุณพ่อ O<—< #ac3 #redemption