Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, hayu maen bool futsal....