พบแล้ว! บิดาแห่งการไล่ออกไปนอกประเทศของไทย!!! จอมพลประภาส จารุเสถียร (FB #Shu)