Aston writes a book.   #whatjlsdidnext @ThePoke #JLS