เรายังอยู่ และเรายังมีกำลังใจที่จะไปต่อ <3
 #รอบที่14#scrubbbook  #scrubbband #balloop