เดี๋ยวนะ.. กูว่าไนร้องไห้นี่หนักแล้วนะ แต่.. แต่กาเรคิแบบนี้มัน!! #กูก็จะไม่ทน!! #Karneval