Hahaha. Det er ikke ramt helt ved siden af! #fun #politik #venstre