จับมาแต่งตัวเป็นแฟชั่นสนามบิน ^w^); #THESIMS3 #TAOLU 
ปล. หน้าพี่ลู่ไม่ค่อยเหมือน แว่นเทาก็ไม่ค่อยเหมือน T_T