while resting, pinapasaya ni Tita si Lolo at Lola  #Pabasa. #HolyWeek2013 #MaundyThursday