นี่ก็สุนทรีย์จังเลยอีเหี้ย ㅡ ㅡ);  #THESIMS3 #CHANKAIDO ต่ำกว่า18ไม่ควรเปิดดู