புகழ்பெற்ற கோவை தண்டுமாரியம்மன் கோயிலின்  தீச்சட்டி ஏந்தும் திருவிழாவில் திரளாக கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் #Coimbatore