เพลงที่2 หลอมละลาย #af9  http://twitpic.com/cljtli