เป็นมะ ที่มันชอบถามว่ากดเพื่อเซ็ตไว้เป็นดีฟ๊อว แล้วปูก็กด แม่งก็ยังถามตลอด อีสีัส