@nosop3 Dit zei @diederiksamsom in 2011 over #schaliegas