@NOSRadio1 Dit was de mening van @diederiksamsom in 2011 over #schaliegas