@timbales @janvos_pvda @janrotmans @diederiksamsom En dat is een contradictio in terminis als het om #schaliegas gaat