น.......นาย มองหน้าแบบนี้คิดอะไรอยู่ >A<) #THESIMS3 #TAOHUN