co2 GDP earwax. 666187 #earwax #waxaddict #mmj #oildabbers #co2earwax #gdp