#Morality #TheBible #Antitheism #Atheism #AtheistRollCall #Atheist ~ Brilliant! Spot on: