@MitzenMeow She is 6 months old, Mitzen .. isn't she gawgus ? *proud papa*