@SuusCreatief stap 4: selecteer de afbeelding en klik op dat ijzeren ding om een link toe te voegen