Maraming salamat po kagabi sa mga taga Hermosa! Mahal po namin kayo! @IAmEdwardMTan @iskomoreno