Luigi's special chapter posted! :) Here's a sneak peek! :) #GTB #Spoiler #Luigi #Tala #ParadaLima