@BlakeHarllee A #MilitaryMonday salute for the soldier