Sevgiyle, saygıyla, gülerek, haykırarak sus!
Dinle bak: zincirlerini kırıyor Roma'nın varoşlarında 
#Spartacus!