#FashionFlashback @voguemagazine Oct. 2008 shot by #StevenMeisel with #AnnaMariaJagodzinska & @lilymdonaldson Xx