#Astana тоже по своему симпатична, но... Алмата форева