กำนัน ใช้อำนาจมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้ลูก  #สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง