All set for one week! 5 bags all in all, wala pa dyan kalahati ng tool namin. #rizerts #layas #push