Felt #earthquake M5.9 strikes 188 km SW of #Morelia (#Mexico) 28 min ago. Please report to: http://bit.ly/13pFIAv