Pregnant  couple about as pointless as Royal couple #katemiddleton #royalcouple #pandas