ยังไงก็ต้องทำเสร็จให้ทันวันที่ 1 นี้ล่ะนะ!! #delain