จะปิดไรขนาดนั้นนนนนนนน ถถถถถถถถถถถถถถถถถถ =.,= #hyunseung