Oshie too shy! #oshawott #pokemon. #meloetta #shy #battle