@traka_panika Tas izteiks vairāk kā 1000 vārdu. < 3 #Anna