นางยังคงงงและไม่รู้ตัว...  #dooseob @beeeestdj @helloimys