Medyo diet ang tawag dito! LOL Pati sa tawa nabusog ako eh. Yung swell stuff kasiiiii. HAHAHA #QT #BFF #SpoonFork