เห็นสติ๊กเกอร์คิโนะฯ แล้วรู้สึกแปลกๆ ตลกดี แบบเหมือนใกล้ตัวมาก ทั้งที่มันเคยเป็นของใครมาก็ไม่รู้  #หนังสือมือสอง