ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang,
ร่วมพิธีโกนหัวงานบวชหลานชาย นายพงษ์ดนัย เชื้อเมืองพาน ที่วัดประตูต้นผึ้ง อ.เมือง จ.ลำปาง